De Bijbel

Het Woord van God

Naast alle boeken neemt de Bijbel een unieke plaats in. Geen enkel boek is zo bekend en zo veel gelezen als de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. In de Bijbel maakt God Zichzelf bekend. Hij zegt daarin ook hoe we als mensen met elkaar moeten omgaan en hoe de mens zinvol en voor altijd kan leven.

De Bijbel zegt: "Al de Boeken (van de Bijbel) zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert: ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is."
2 Timotheüs 3:16.

"Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uitgaat van de mond van God."
Mattheüs 4:4

God zelf heeft bepaalde mensen op een bijzondere manier geleid en hen op laten schrijven wat voor u en mij van belang is voor ons leven.

De Bijbel kan men als volgt omschrijven:

  • De liefdesbrief van God aan de mensen.
  • Gods handleiding voor het leven van de mensen.
  • Het woord van God.
  • Brood voor het hart.

Bijbelinspiratie

“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”