Disclaimer

Hier vind je onze disclaimer

De informatie over personen in de verschillende communicatiemiddelen van de kerk, zoals daar zijn de Kerkbode, de ScipioApp, brieven, mededelingen en afkondigingen, is uitsluitend bestemd voor de leden.

Verspreiding van deze informatie en verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Voor meer informatie zie onze Beleidsvisie bescherming persoonsgegevens

Bijbelinspiratie

“Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”