Een licht voor de wereld.

Onze gemeente, de gemeente van Assen- Zuid, is een gemeente van ongeveer 950 mensen, we zijn een divers gezelschap bestaande uit jongeren, jonge gezinnen, kinderen, alleenstaanden en ouderen: Johannes 3:1-15. We komen uit alle lagen van de bevolking en vormen samen de gemeente van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Assen-Zuid. Zo mogen we ontdekken dat diversiteit mooi is: we mogen elkaar helpen en aanvullen. Onze gemeente wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en een eenheid vormen, niet alleen met elkaar maar ook met God. Ons kerkgebouw, De Kandelaar, staat in het hart van het centrum van Assen, zo staan we met beide benen in de samenleving.

De gemeente van Assen-Zuid bestaat uit mensen die komen uit de wijken van Assen- centrum, Vredeveld, Westerpark, Baggelhuizen, de Lariks en uit de gemeente Rolde. We willen, net als een kandelaar, graag een licht zijn voor de wereld om ons heen. Door te proberen in woord en daad te leven zoals God het bedoeld heeft, om zo “het evenbeeld te worden van Zijn Zoon” Jezus Christus, die gezegd heeft “ het voornaamste is...heb God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw kracht, en heb uw naaste lief als uzelf.” (Romeinen 8:29; Marcus 12:30, 31)

Kerkdienst meemaken?

Je bent welkom om een samenkomst mee te maken, iedere zondag om 9.30 uur en om 16:30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen.

Handige adressen

ds. J.H. Soepenberg
Huygensstraat 37
9402 NL Assen
Telefoon 0592-301051
Scriba - J. Lagendijk-Schoon
Telefoon
Kerkbode Secretariaat
Telefoon