Kind & Kerk

De kinderen in de gemeente horen er helemaal bij. Ze zijn volwaardige leden van de gemeente. Opgenomen zijn in de kerkgemeenschap betekent meer dan gedoopt zijn en aanwezig zijn in de eredienst, zij moeten ervaren dat ze erbij horen en hun eigen plaats hebben. Kinderen moeten zich thuisvoelen inde gemeente.

Dat is iets anders dan dat het kind alles moet begrijpen. Kinderen worden in eerste instantie niet op het kennisvlak aangesproken, maar via het waarneembare, het handelende, het voelbare. Kinderen zijn kerkgangers die zich in een groeiproces bevinden. Elementen die de betrokkenheid van kinderen vergroten, bevorderen dit groeiproces.

Daarom is er op verschillende punten gerichte aandacht voor de kinderen.

 

Kerkdienst meemaken?

Je bent welkom om een samenkomst mee te maken, iedere zondag om 9.30 uur en om 16:30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen.

Handige adressen

ds. G. Meijer
Gerbrandystraat 1
9402 EJ Assen
Telefoon 0592-404995
ds. J.H. Soepenberg
Huygensstraat 37
9402 NL Assen
Telefoon 0592-308336
scriba - H. Bondt
Telefoon