Disclaimer

De informatie over personen in de verschillende communicatiemiddelen van de kerk, zoals daar zijn de Kerkbode, de Gemeentegids, brieven, mededelingen en afkondigingen, is uitsluitend bestemd voor de leden. Verspreiding van deze informatie en verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Voor meer informatie zie onze Beleidsvisie bescherming persoonsgegevens

Kerkdienst meemaken?

Je bent welkom om een samenkomst mee te maken, iedere zondag om 9.30 uur en om 16:30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen.

Handige adressen

ds. J.H. Soepenberg
Huygensstraat 37
9402 NL Assen
Telefoon 0592-301051
Scriba - J. Lagendijk-Schoon
Telefoon
Kerkbode Secretariaat
Telefoon