Rondom de Kandelaar

Elke week verschijnt de kerkbode "Rondom de Kandelaar" van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Assen-Zuid.

Hierin kunt u informatie vinden over diverse zaken: Mededelingen van de kerkenraad, verslagen van de kerkenraadsvergaderingen, maar ook informatie over de diverse clusters, het wel en wee van gemeenteleden, nieuws uit commissies en veel meer.

Kopij kunt u inleveren tot zondag 17:00 uur in de daarvoor bestemde bus in de hal van De Kandelaar en tot maandag 22:00 uur per e-mail: kerkbode@assenzuid.nl. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de colofon.

Secretariaat: de heer M. Tigelaar

Eindredacteur: de heer J. Daverschot

Kerkdienst meemaken?

Je bent welkom om een samenkomst mee te maken, iedere zondag om 9.30 uur en om 16:30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen.

Handige adressen

ds. J.H. Soepenberg
Huygensstraat 37
9402 NL Assen
Telefoon 0592-301051
Scriba - J. Lagendijk-Schoon
Telefoon
Kerkbode Secretariaat
Telefoon