Kom binnen!

Kennis maken?

Onze gemeente is een divers gezelschap bestaande uit jongeren, jonge gezinnen, kinderen, alleenstaanden en ouderen. We komen uit alle lagen van de bevolking en vormen samen de gemeente van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Assen-Zuid. Zo mogen we ontdekken dat diversiteit mooi is: we mogen elkaar helpen en aanvullen. Onze gemeente wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en een eenheid vormen, niet alleen met elkaar maar ook met God. U bent welkom om kennis te maken. Lees verder over onze gemeente of kom eens langs op zondag in de Kandelaar.

Nieuws

Manon Siepelinga en Linda Knapper (beide 14 jaar) halen geld op voor het goede doel. Dit goede doel heet Lopen Voor Een Huis van de organisatie Wereldfoundation. Dit wil zeggen dat ze de berg de Galibier in Frankrijk gaan beklimmen (18,2 km).

De vernieling op grote schaal in/op ’Roomse’ kerken en huizen van heiligenbeelden en kerkinterieur staat bekend als de ‘beeldenstorm’. Dergelijke vernielingen vonden bijv. in 1566 in de Nederlanden plaats. Nu we 500 jaar Reformatie herdenken gebeurt in een protestantse kerk het omgekeerde: liturgische voorwerpen en objecten van Rooms Katholieke volksdevotie worden daar geëxposeerd: van o.a. kleding, bidstoelen, gebedsboeken, godslampen, wierookvaten, wijwaterbakjes, crucifixen, beelden, bidprentjes, foto’s, schilderijen, vaandels, rozenkransen t/m aflaten en relikwieën.

De bekende dichter, predikant en schrijver André F. Troost uit Ermelo zal op zondag 28 mei a.s. voorgaan in de dan te houden Welkomdienst in de Jozefkerk. Hij heeft veel boeken, gedichten en liedbundels geschreven.

Op dit moment is er een bijeenkomst in de Kandelaar.
Wilt u deze meemaken?