Kom binnen!

Kennis maken?

Onze gemeente is een divers gezelschap bestaande uit jongeren, jonge gezinnen, kinderen, alleenstaanden en ouderen. We komen uit alle lagen van de bevolking en vormen samen de gemeente van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Assen-Zuid. Zo mogen we ontdekken dat diversiteit mooi is: we mogen elkaar helpen en aanvullen. Onze gemeente wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en een eenheid vormen, niet alleen met elkaar maar ook met God. U bent welkom om kennis te maken. Lees verder over onze gemeente of kom eens langs op zondag in de Kandelaar.

Nieuws

De bekende dichter, predikant en schrijver André F. Troost uit Ermelo zal op zondag 28 mei a.s. voorgaan in de dan te houden Welkomdienst in de Jozefkerk. Hij heeft veel boeken, gedichten en liedbundels geschreven.

In de ogen van God neemt het Joodse volk nog steeds een bijzondere plaats in. Maar waarom? En wat betekent dat voor ons? Jezus werd geboren in een stad in Israël. Na zijn doop, in Israël, werkte Hij voornamelijk in dit bijzondere land. Hij stierf en Hij nam het leven weer. In Israël. De eerste gelovigen bestonden uit Joden. Kortom, als je je verdiept in het land van de Bijbel en vooral kennis maakt met haar inwoners, de bloedeigen familie van Jezus, zult u God (nog) beter leren kennen.

Iedere woensdagmiddag om 12.30 uur

Op dit moment is er een bijeenkomst in de Kandelaar.
Wilt u deze meemaken?