Kom binnen!

Kennis maken?

Onze gemeente is een divers gezelschap bestaande uit jongeren, jonge gezinnen, kinderen, alleenstaanden en ouderen. We komen uit alle lagen van de bevolking en vormen samen de gemeente van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Assen-Zuid. Zo mogen we ontdekken dat diversiteit mooi is: we mogen elkaar helpen en aanvullen. Onze gemeente wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en een eenheid vormen, niet alleen met elkaar maar ook met God. U bent welkom om kennis te maken. Lees verder over onze gemeente of kom eens langs op zondag in de Kandelaar.

Nieuws

Het Crécherooster voor het 4e kwartaal 2018 is beschikbaar.

We zijn al weer even bezig en het programma begint steeds meer vorm te krijgen. De zaterdagmiddag zal gevuld worden met festiviteiten bij de boerderij van familie van Essen. Ook zal dan het uitgestelde waterhonk-bal plaatsvinden, zoek dus alvast mensen om een team te vormen, vraag je kringgenoten bijbelstudiegenoten of je buurman of vrouw in de kerk of ze samen met jou een team willen maken.

In de aanloop naar onze nieuwe locatie ArendState, starten we in Arendshorst al met het Ontmoetingscentrum. Hiervoor hebben we vrij-willigers nodig die willen helpen. Op dit moment hebben we vrijwilligers nodig voor het weekend, die kunnen helpen bij het ontbijt of bij de avondmaaltijd. Ook voor het begeleiden van een bewoner bij een indivi-duele activiteit, zoeken we regelmatig vrijwilligers. Er zijn verschillende mogelijkheden en tijden bespreekbaar. Speciale vrijwilliger:

Op dit moment is er een bijeenkomst in de Kandelaar.
Wilt u deze meemaken?